Komposittral runt pool

Jag har lagat 65kvm komposittral runt pool i Malmö

en vecka jobb för 2 person